W zależności od kierunku studiów, brane są pod uwagę inne przedmioty maturalne. Zawsze jest to język obcy nowożytny plus wybrane przedmioty z listy rozszerzonych. W trakcie obliczania wyniku przedmiotowego brana jest pod uwagę wyłącznie forma pisemna z egzaminu maturalnego. Żaden dobrze zdany egzamin ustny nie przyczyni się do wyższej noty, kwalifikującej nas na przyjęcie na uczelnię.

USOS UJ ma kilka wariantów liczenia punktów, w zależności od tego, w jakim kraju absolwent zyskał świadectwo maturalne. W przypadku Polski wynik z przedmiotu z poziomu rozszerzonego mnoży się przez 1, a z języka obcego nowożytnego przez 4/3. Najwyższy wynik, jaki będzie brany do kwalifikacji, jest 100. Jeżeli wynik jest wyższy niż 100, będzie on wyrównany do 100. Następnie wyniki sumuje się i dzieli przez liczbę przedmiotów wziętych pod uwagę.

Jeżeli wymagany przedmiot nie znajduje się na naszym świadectwie maturalnym, wówczas za taki przedmiot dostajemy 0 punktów, ale nadal USOS UJ bierze nas pod uwagę w trakcie rekrutacji. Na studia lekarskie wymaga się wysokich not z przedmiotów, branych pod uwagę podczas rekrutacji. Brak wymaganej wysokiej oceny z jednego z wymaganych przedmiotów dyskwalifikuje nas od razu i nie zostajemy przyjęci w poczet studentów.

Czy na Uniwersytecie Jagiellońskim możemy studiować dietetykę?

Na wydziale lekarskim w USOS UJ jest przewidziana dietetyka studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Tutaj również obowiązują normy rekrutacyjne, biorące pod uwagę specyficzne obliczanie wyników z przedmiotów maturalnych. Do przedmiotów branych pod uwagę zalicza się te z programu rozszerzonego oraz język obcy nowożytni.

Ucząc się na kierunku dietetyka studia I stopnia będziemy mieć około 30 przedmiotów w ciągu trzyletniego okresu nauki, związanych z anatomią, fizjonomią, psychiką człowieka, z medycyną i badaniami naukowymi oraz z odżywianiem zwykłym, specjalistycznym (diety) i zaburzeniami odżywiania. Spotkamy się także z takimi przedmiotami jak mikrobiologia, neurogastronomika, etnodietetyka.

Program nauczania przewiduje praktyki zawodowe, które będą odbywane w szpitalach. Licencjat możemy przebić studiami drugiego i trzeciego stopnia, uzyskując tytuł magistra i doktoranta.

Jakie są zasady rekrutacji na kierunku dietetyka USOS UJ?

Studia na kierunku dietetyka
Źródło: Pixabay.com

Ubiegając się o przyjęcie na studia dietetyka, wymagane jest:

 • założenie przez kandydata konta w systemie IRK na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • dokonanie rejestracji;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów maturalnych rozszerzonych z biologii i chemii oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki brane są pod uwagę tylko z przedmiotów pisemnych. W przypadku starej matury zasadą rekrutacji na kierunku dietetyka USOS UJ będą to zarówno przedmioty pisemne, jak i ustne. Oblicza się z nich średnią ocen i przelicza na procenty.

Wzór obliczenia wyniku przedmiotowego polskiej matury

Przy obliczaniu wyników z przedmiotów maturalnych, z tzw. polskiej matury, posługiwać się należy specjalnym wzorem. Jeżeli znamy ten wzór, sami obliczymy wynik przedmiotowy. Da nam to rozeznanie, czy mamy stosunkowo wysokie szanse na dostanie się na konkretny kierunek. W zasadach rekrutacji na kierunku dietetyka OSOS UJ brany jest pod uwagę ten sam wzór, co na pozostałych kierunkach.

Ten wzór to: {pi(1) x wi(1) + …+ pi(n) x wi(n)} / W

Objaśnienia:

 • pi- wynik przedmiotowy z przedmiotu „i”
 • wi- waga danego przedmiotu „i”
 • W- suma „n” największych wag przewidzianych w rekrutacji przedmiotów
 • n- uwzględniona liczba wyników przedmiotowych
 • ukośnik oznacza symbol dzielenia.

Do systemu w USOS UJ wprowadzamy wszystkie przedmioty, a ten wybierze wyniki przedmiotowe, które dadzą najwyższy możliwy rezultat kwalifikacyjny.

Autor tekstu:
Beata Goździk – copywriter,
autorka książki dla młodzieży Bierz plecak i lecimy
(wyd. Psychoskok, Konin 2018)
oraz lektorka audiobooków.

Źródła:

 • https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku,
 • https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/obliczanie-wyniku/polska-matura,
 • https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_20/programme/dietet_s1s_P/?from=field:dietet,
 • https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WL&grupaKod=DT.1.S.1.OR&cp_.

One Reply to “USOS UJ – poznaj sposób obliczenia wyniku rekrutacji na kierunek dietetyka, a także sprawdź, kto może podjąć studia na tym kierunku”

 1. Czy jeśli w liceum jestem w klasie biologiczno-chemicznej, to mogę starać się o studia dietetyczne? Muszę zdawać na maturze jakieś specjalne przedmioty do tego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.